Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Lojistik

Vizyonumuz: Lojistik eğitiminde öncü olmak. diğer üniversileler tarafından örnek alınan bir program olmaktır.
Misyonumuz: Ülkemizin eknomik kalkınmasına paraler olarak güçlenen Lojistik sektörünün ihtiyaç duduğu kalifiye iş gücü ihtiyacını karşılamak, mezunlarımızın istihtam edilebilir hale getirilmesidir.